Prawo budowlane

Nasza Kancelaria specjalizuje się kompleksowej obsłudze procesu budowlanego, począwszy od kontraktów na roboty budowlane, poprzez umowy z podwykonawcami, dostawcami urządzeń oraz materiałów, do reprezentowania Klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych w tym zakresie.