Prawo podatkowe

Nasze propozycje dla Klientów staramy się przygotować z uwzględnieniem ich aspektu podatkowego i zaproponować najbardziej optymalne rozwiązania prawne. Dlatego też nasi prawnicy dysponują stosowną wiedzą w zakresie prawa podatkowego, dodatkowo wspartą współpracującymi z naszą Kancelarią doradcami podatkowymi. 

W ramach doradztwa oferujemy naszym Klientom m. in. przygotowywanie podatkowych opinii prawnych, wniosków o interpretację podatkową, jak również zastępstwo w administracyjnych i sądowych postępowaniach podatkowych.

Naszym Klientom rozpoczynającym działalność gospodarczą pomagamy w wyborze najbardziej optymalnej formy prawnej pod kątem podatkowym oraz biznesowym.