Zagospodarowanie przestrzenne

Naszych Klientów wspieramy już na wstępnym etapie procesu inwestycyjnego związanego z analizą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bądź uzyskiwaniem warunków zabudowy. Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu w tej dziedzinie pomaga przygotować realizację przyszłej inwestycji w sposób najbardziej optymalny i dostosowany do uwarunkowań prawnych.